[26]

Ook bij de consultatie van dit advies kwamen reacties naar voren waaruit bleek dat betrokken partijen verschillende beelden hebben bij de huidige status van het verrijkingsproces en de bij de verrijking gehanteerde criteria.