[17]

Volgens NPR 9998, T5, herhalingstijd 475 jaar.