Home » 7 Tot slot

7 Tot slot

Wij beseffen dat ons advies, zeker voor de inwoners van Groningen, over een uiterst belangrijk onderwerp gaat. Veel Groningers voelen zich nog niet veilig thuis. Dat komt door de jarenlange gaswinning uit hun ondergrond, die vele aardbevingen veroorzaakt. Maar ook de lange duur van de versterkingsoperatie, de internationale energiecrisis en de verschillende geluiden die bij de verhoren van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen naar voren zijn gekomen, vormen een voortdurende bron van onzekerheid en onvrede. Het ACVG snapt deze gevoelens heel goed en leeft oprecht met de inwoners mee. Helaas kunnen wij met dit advies de zorgen van de Groningers niet wegnemen. Wat wij wél kunnen doen en met dit advies beogen, is zicht geven op de gebouwen buiten de scope die nog kwetsbaar kunnen zijn bij een aardbeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het met onze aanbevelingen moet lukken om die gebouwen alsnog in beeld te brengen. 

Wij bedanken onze gesprekspartners, kritische meedenkers en alle anderen die ons tijdens het adviestraject hebben gevoed met bruikbare informatie, ideeën en inzichten. Zonder hen hadden wij dit advies niet kunnen schrijven.