[19]

Deze 59 meldingen vormen ongeveer 12% van het totaal aantal gegronde AOS-meldingen in de periode maart 2018 tot december 2021.