[20]

TNO, 25 maart 2022, ‘Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022’, TNO2022  R10517.