[10]

Hierbij zijn adressen toegevoegd die niet uit de HRA-runs naar voren kwamen, maar waar er wel een reden werd gezien om ze nader te beschouwen. Bijvoorbeeld wanneer er in een huizenblok of straat één of meerdere adressen niet naar voren zijn gekomen via de HRA, en de rest wel.