[22]

Met de Tijdelijke wet Groningen bedoelen wij de wet van 5 februari 2020, ‘houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg’. Het wettelijk regelen van de afhandeling van schade is al in werking getreden; de publieke aanpak van de versterking van gebouwen moet nog worden verankerd via een wetswijziging. Dit is nu nog gebaseerd op een beleidsregel, het Besluit versterking gebouwen Groningen, een beleidsregel. Deze vervalt zodra de wetswijziging door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen.