[23]

Dit volgt uit de toetsingscriteria voor de verrijking die door de NCG gehanteerd worden, zie ook paragraaf 4.5.