[27]

Rapportage resultaten en toepassing verschillende berekeningsmethoden NPR 9998, NEN Module 3 – Harmonisatie NLPO methoden, NEN, ARUP, BORG, TU Delft, januari 2021.