[29]

De Meijdam-norm heeft betrekking op het individueel risico. Het individueel risico wordt enerzijds bepaald door de kans dat een gebouw(onderdeel) bezwijkt door een aardbeving en anderzijds door de bijbehorende kans op overlijden.