[31]

Met gebouwen buiten de scope bedoelen wij de gebouwen binnen de vijf aardbevingsgemeenten en binnen de 0,05g PGA-contour, die niet op de werklijst van de NCG staan. De hier aanbevolen acties moeten dan ook worden uitgevoerd binnen de 0,05g PGA-contour en de vijf aardbevingsgemeentegrenzen.