[08]

Dit betreft een globale inschatting na een eigen data-analyse van het ACVG op basis van BAG-data (versie februari 2021), data uit de NEN-webtool en data over de scope van de NCG (versie met 26.928 adressen).