[11]

Het Besluit versterking gebouwen Groningen is een beleidsregel waarin de publieke aanpak van de versterking van gebouwen is vastgelegd, totdat die wettelijk is verankerd met de voorgestelde wijziging van de Tijdelijke wet Groningen. Deze wijziging moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.