Gevolgklasse

De klasse waarin een constructie wordt ingedeeld volgens NEN-EN 1990 en NEN 8700. Hierbij is de ernst van de gevolgen van bezwijken van de constructie maatgevend voor de toekenning van de klasse. Hoe groter de gevolgen van bezwijken, hoe hoger de klasse.