Hazard and Risk Assessment (HRA)

Een beoordeling van de aardbevingsdreiging en het individueel risico voor gebouwen in Groningen. De HRA omvat een (probabilistische) berekening van het seismisch risico als gevolg van de gaswinning in Groningen. De risicoschatting per gebouw wordt vergeleken met de Meijdam-norm.