In-het-vlak

Een term die een richting parallel aan een vlakvormig element aangeeft. Zo wordt het gewicht dat op een wand rust ‘in-het-vlak’ afgedragen.