METSELWERK-A

METSELWERK-A omvat de typologieën METSELWERK 1, METSELWERK 2 en METSELWERK 3. Deze typologiegroep bestaat uit geschakelde seriematige metselwerkgebouwen.