METSELWERK-C

METSELWERK-C omvat de typologieën METSELWERK 5, METSELWERK 6 en METSELWERK 7. Deze typologiegroep bestaat uit vrijstaande gebouwen met één of twee bouwlagen met een draagconstructie van metselwerk, waarbij de gootlijn ter hoogte van de vloer van de tweede bouwlaag ligt (de eerste verdiepingsvloer).