Mijnraad

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van EZK adviseert over de verlening van verschillende mijnbouwvergunningen.