[05]

In een heel enkel geval is er een gebouw toegevoegd aan de scope dat op dat moment buiten de 0,05g PGA-contour lag.