PGA-contour

De lijn die locaties verbindt waar eenzelfde maximale Peak Ground Acceleration, of maximale piekgrondversnelling, optreedt als gevolg van aardbevingen. De piekgrondversnelling wordt niet alleen bepaald door de magnitude van een aardbeving, maar bijvoorbeeld ook door de lokale bodemgesteldheid.