[03]

‘Plan van aanpak adviesvraag status gebouwen buiten de scope’, ACVG, 4 november 2021.