Schademelding

Een melding van schade door de eigenaar, per adres. Eén schademelding kan bestaan uit meerdere schades. 
Schademelders kunnen eigenaar zijn van een enkel gebouw op een adres, maar er kan ook sprake zijn van meerdere gebouwen op een adres (agrarisch bedrijf) of zelfs meerdere adressen in één gebouw (flatgebouw). Voor de delen van het gebouw die gezamenlijk in eigendom zijn (bijvoorbeeld het trappenhuis) wordt dan bijvoorbeeld door de Vereniging van Eigenaren een schademelding gedaan.