Seismische weerstand

De mate waarin een constructie een bepaalde aardbevingsbelasting kan weerstaan.