Tijdvak

De seismische belasting hangt af van het niveau van de gaswinning. De gaswinning neemt af in de tijd. De NEN-webtool onderscheidt zes tijdvakken waarvoor de seismische belasting is berekend.