[02]

Hier wordt de Meijdam-norm bedoeld. Voor de duidelijkheid zullen wij deze aanduiding hierna gebruiken.