Veiligstelling

Het binnen 48 uur nemen van een maatregel die de acute onveiligheid wegneemt bij een gebouw, waarvoor de AOS gegrond is verklaard. Hierdoor is er niet langer sprake van een direct veiligheidsrisico voor bewoners, omwonenden of andere personen. Veiligstellen is niet hetzelfde als het voldoen aan de Meijdam-norm. De werkzaamheden bij een veiligstelling kunnen onder meerbestaan uit fixeren van instabiele elementen, stutten/ stempelen of verwijderen van losse delen (bijvoorbeeld met een hoogwerker). Ook het afzetten van een gebouw of deels slopen ervan behoort tot de mogelijkheden.