[07]

Met de huidige 0,05g PGA-contour bedoelen wij de contour behorend bij de NPR 9998, tijdvak 5 (herhalingstijd 475 jaar).