[14]

Het ACVG heeft overwogen om de steekproef uit te breiden met een selectie uit de adressen waarbij een  AOS is vastgesteld. Hiervoor hebben wij uiteindelijk niet gekozen, omdat de mogelijke selectie uit de AOS- adressen niet onderscheidend werd geacht ten opzichte van de steekproef vanuit LOOV, en omdat dit meerdere maanden zou duren.