Wettelijk bewijs-vermoeden

‘Het vermoeden dat fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, is veroorzaakt door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk’. Wanneer dit vermoeden van toepassing is op een schade, dan komt die schade voor vergoeding in aanmerking bij het IMG. Het wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen is daarmee een juridische term die een belangrijke rol speelt bij een besluit over de aanvraag tot schadevergoeding.